Ming. Des 8th, 2019

ariellem40

แนวคิดจาก โจน จันใด ลูกชาวนาจากจังหวัดยโสธร ที่ย้ายรกรากไปเป็น

สมัคร maxbet แนวความคิดจาก โจน จันใด ลูกกสิกรจากจังหวัดยโสธร ที่ย้ายหลักแหล่งไปเป็นเกษตรกรอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มชีวิตตามสิ่งที่ตนถูกใจด้วยเหตุว่าเห็นว่าโน่นเป็นส่วนสำคัญ เขาบอกกับพวกเราว่า “ผมไม่สนใจอีกทั้งสุขและก็ทุกข์ เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างเดียวกัน เพียงแค่คนละด้านราวกับเหรียญ ปรารถนาหรือเปล่าอยากมันก็มา ผมก็เลยไม่เคยค้นหาความสบายเลย แต่ว่าค้นหาความรู้ความเข้าใจเป็นหลัก